writing: script name outside of table include
authorMischa POSLAWSKY <perl@shiar.org>
Thu, 25 Mar 2010 20:34:53 +0000 (20:34 +0000)
committerMischa POSLAWSKY <perl@shiar.org>
Thu, 25 Mar 2010 20:47:42 +0000 (20:47 +0000)
latin.plp
writing-brah.inc.pl
writing-digits.inc.pl
writing-latn.inc.pl
writing-phnx.inc.pl
writing.plp

index 24c74c61d7dc7e33ecd823d6a18c3c0aa90b283f..162a0b6d69e14cec796da85b9772a4b53af5b1f4 100644 (file)
--- a/latin.plp
+++ b/latin.plp
@@ -28,13 +28,21 @@ unless (exists $get{v}) {
        $glyphs->{digraph}--;
 }
 
+my %scriptname = (
+       latn     => 'Latin',
+       brai     => 'Braille',
+       morse    => 'Morse',
+);
+
 my @table = do 'writing-latn.inc.pl';
 if ($! or $@) {
        printf "<p>Table data not found: <em>%s</em>.</p>\n", $! || $@;
 }
 else {
-       my @az = map { @$_ } grep { ref $_ eq 'ARRAY' } @table;
-       print $glyphs->table(exists $get{uc} ? [map {s/\s.//; uc} @az] : \@az);
+       print $glyphs->table([map {
+               ref $_ ne 'ARRAY' ? ".>$scriptname{$_}"
+                       : exists $get{uc} ? map {uc} @$_ : @$_
+       } @table]);
 }
 
 print "</div>\n";
index dc9fe6b78500c70dad580d7ff23d5bd2bbe8eb2d..9025e1348ba7acc95f4bfc240ed07da039462b8e 100644 (file)
@@ -1,19 +1,19 @@
-iso      => [qw{.>ISO        k  kh g  gh ṅ  c  ch j  jh > ñ  ṭ  ṭh ḍ  ḍh ṇ  t  th d  dh n ṉ  p  ph b  bh m  y  r ṟ  l  ḷ  ḻ  v  ś  ṣ  s  h }],
-ipa      => [qw{.>IPA        k  kʰ ɡ  ɡʱ ŋ  c  cʰ ɟ  ɟʱ > ɲ  ʈ  ʈʰ ɖ  ɖʱ ɳ  t̪  t̪ʰ d̪  d̪ʱ n̪ n  p  pʰ b  bʱ m  j  r ɾ  l  ɭ  ɻ  ʋ  ʃ  ʂ  s  ɦ }],
-orya     => [qw{.>Oriya      କ  ଖ  ଗ  ଘ  ଙ  ଚ  ଛ  ଜ  ଝ  > ଞ  ଟ  ଠ  ଡ  ଢ  ଣ  ତ  ଥ  ଦ  ଧ  > ନ  ପ  ଫ  ବ  ଭ  ମ  ଯ  > ର  ଲ  >  ଳ  ଵ  ଶ  ଷ  ସ  ହ }],
-beng     => [qw{.>E._Nagari  ক  খ  গ  ঘ  ঙ  চ  ছ  জ  ঝ  > ঞ  ট  ঠ  ড  ঢ  ণ  ত  থ  দ  ধ  > ন  প  ফ  ব  ভ  ম  য  > র/ৰ ল >  -  ৱ  শ  ষ  স  হ }],
-deva     => [qw{.>Devanagari क  ख  ग  घ  ङ  च  छ  ज  झ  > ञ  ट  ठ  ड  ढ  ण  त  थ  द  ध  न ऩ  प  फ  ब  भ  म  य  र ऱ  ल  ळ  ऴ  व  श  ष  स  ह }],
-gujr     => [qw{.>Gujarati   ક  ખ  ગ  ઘ  ઙ  ચ  છ  જ  ઝ  > ઞ  ટ  ઠ  ડ  ઢ  ણ  ત  થ  દ  ધ  > ન  પ  ફ  બ  ભ  મ  ય  > ર  લ  >  ળ  વ  શ  ષ  સ  હ }],
-guru     => [qw{.>Gurmukhi   ਕ  ਖ  ਗ  ਘ  ਙ  ਚ  ਛ  ਜ  ਝ  > ਞ  ਟ  ਠ  ਡ  ਢ  ਣ  ਤ  ਥ  ਦ  ਧ  > ਨ  ਪ  ਫ  ਬ  ਭ  ਮ  ਯ  > ਰ  ਲ  >  ਲ਼  ਵ  ਸ਼  -  ਸ  ਹ }],
-tibt     => [qw{.>Tibetan    ཀ  ཁ  ག  -  ང  ཅ  ཆ  ཇ  -  > ཉ  ཊ  ཋ  ཌ  -  ཎ  ཏ  ཐ  ད  -  > ན  པ  ཕ  བ  -  མ  ཡ  > ར  ལ  >  -  ཝ  ཤ  ཥ  ས  ཧ }],
-brah     => [qw{.>Brahmi     𑀓  𑀔  𑀕  𑀖  𑀗  𑀘  𑀙  𑀚  𑀛  > 𑀜  𑀝  𑀞  𑀟  𑀠  𑀡  𑀢  𑀣  𑀤  𑀥  𑀦 -𑀷 𑀧  𑀨  𑀩  𑀪  𑀫  𑀬  𑀭 -𑀶 𑀮  𑀴  -𑀵 𑀯  𑀰  𑀱  𑀲  𑀳 }],
-telu     => [qw{.>Telugu     క  ఖ  గ  ఘ  ఙ  చ  ఛ  జ  ఝ  > ఞ  ట  ఠ  డ  ఢ  ణ  త  థ  ద  ధ  > న  ప  ఫ  బ  భ  మ  య  ర ఱ  ల  >  ళ  వ  శ  ష  స  హ }],
-knda     => [qw{.>Kannada    ಕ  ಖ  ಗ  ಘ  ಙ  ಚ  ಛ  ಜ  ಝ  > ಞ  ಟ  ಠ  ಡ  ಢ  ಣ  ತ  ಥ  ದ  ಧ  > ನ  ಪ  ಫ  ಬ  ಭ  ಮ  ಯ  ರ ಱ  ಲ  ಳ  ೞ  ವ  ಶ  ಷ  ಸ  ಹ }],
-sinh     => [qw{.>Sinhala    ක  ඛ  ග  ඝ  ඞ  ච  ඡ  ජ  ඣ  > ඤ  ට  ඨ  ඩ  ඪ  ණ  ත  ථ  ද  ධ  > න  ප  ඵ  බ  භ  ම  ය  > ර  ල  >  ළ  ව  ශ  ෂ  ස  හ }],
-mlym     => [qw{.>Malayalam  ക  ഖ  ഗ  ഘ  ങ  ച  ഛ  ജ  ഝ  > ഞ  ട  ഠ  ഡ  ഢ  ണ  ത  ഥ  ദ  ധ  ന -ഩ പ  ഫ  ബ  ഭ  മ  യ  ര റ  ല  ള  ഴ  വ  ശ  ഷ  സ  ഹ }],
-taml     => [qw{.>Tamil      க  -  -  -  ங  ச  -  ஜ  -  > ஞ  ட  -  -  -  ண  த  -  -  -  ந ன  ப  -  -  -  ம  ய  ர ற  ல  ள  ழ  வ  ஶ  ஷ  ஸ  ஹ }],
-mymr     => [qw{.>Burmese    က  ခ  ဂ  ဃ  င  စ  ဆ  ဇ  ဈ  ဉ ည  ဋ  ဌ  ဍ  ဎ  ဏ  တ  ထ  ဒ  ဓ  > န  ပ  ဖ  ဗ  ဘ  မ  ယ  > ရ  လ  ဠ  ၔ  ဝ  ၐ  ၑ  သ  ဟ }],
-khmr     => [qw{.>Khmer      ក  ខ  គ  ឃ  ង  ច  ឆ  ជ  ឈ  > ញ  ដ  ឋ  ឌ  ឍ  ណ  ត  ថ  ទ  ធ  > ន  ប  ផ  ព  ភ  ម  យ  > រ  ល  >  -  វ  ឝ  ឞ  ស  ហ }],
-thai     => [qw{.>Thai       ก  ข  ค  ฆ  ง  จ  ฉ  ช  ฌ  > ญ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ  ต  ถ  ท  ธ  > น  ป  ผ  พ  ภ  ม  ย  > ร  ล  >  -  ว  ศ  ษ  ส  ห }],
-laoo     => [qw{.>Lao        ກ  ຂ  -  ຄ  ງ  ຈ  ສ  ຊ  -  > ຍ  -  -  -  -  -  ຕ  ຖ  ທ  -  > ນ  ປ  ຜ  ຟ  ພ  ມ  ຢ  > ຣ  ລ  >  -  ວ  -  -  -  ຫ }],
-tglg     => [qw{.>Baybayin   ᜃ  -  ᜄ  -  ᜅ  -  -  -  -  > -  -  -  -  -  -  ᜆ  -  ᜇ  -  > ᜈ  ᜉ  -  ᜊ  -  ᜋ  ᜌ  > ᜇ  ᜎ  >  -  -  -  -  ᜐ  ᜑ }],
+iso      => [qw{ k  kh g  gh ṅ  c  ch j  jh > ñ  ṭ  ṭh ḍ  ḍh ṇ  t  th d  dh n ṉ  p  ph b  bh m  y  r ṟ  l  ḷ  ḻ  v  ś  ṣ  s  h }],
+ipa      => [qw{ k  kʰ ɡ  ɡʱ ŋ  c  cʰ ɟ  ɟʱ > ɲ  ʈ  ʈʰ ɖ  ɖʱ ɳ  t̪  t̪ʰ d̪  d̪ʱ n̪ n  p  pʰ b  bʱ m  j  r ɾ  l  ɭ  ɻ  ʋ  ʃ  ʂ  s  ɦ }],
+orya     => [qw{ କ  ଖ  ଗ  ଘ  ଙ  ଚ  ଛ  ଜ  ଝ  > ଞ  ଟ  ଠ  ଡ  ଢ  ଣ  ତ  ଥ  ଦ  ଧ  > ନ  ପ  ଫ  ବ  ଭ  ମ  ଯ  > ର  ଲ  >  ଳ  ଵ  ଶ  ଷ  ସ  ହ }],
+beng     => [qw{ ক  খ  গ  ঘ  ঙ  চ  ছ  জ  ঝ  > ঞ  ট  ঠ  ড  ঢ  ণ  ত  থ  দ  ধ  > ন  প  ফ  ব  ভ  ম  য  > র/ৰ ল >  -  ৱ  শ  ষ  স  হ }],
+deva     => [qw{ क  ख  ग  घ  ङ  च  छ  ज  झ  > ञ  ट  ठ  ड  ढ  ण  त  थ  द  ध  न ऩ  प  फ  ब  भ  म  य  र ऱ  ल  ळ  ऴ  व  श  ष  स  ह }],
+gujr     => [qw{ ક  ખ  ગ  ઘ  ઙ  ચ  છ  જ  ઝ  > ઞ  ટ  ઠ  ડ  ઢ  ણ  ત  થ  દ  ધ  > ન  પ  ફ  બ  ભ  મ  ય  > ર  લ  >  ળ  વ  શ  ષ  સ  હ }],
+guru     => [qw{ ਕ  ਖ  ਗ  ਘ  ਙ  ਚ  ਛ  ਜ  ਝ  > ਞ  ਟ  ਠ  ਡ  ਢ  ਣ  ਤ  ਥ  ਦ  ਧ  > ਨ  ਪ  ਫ  ਬ  ਭ  ਮ  ਯ  > ਰ  ਲ  >  ਲ਼  ਵ  ਸ਼  -  ਸ  ਹ }],
+tibt     => [qw{ ཀ  ཁ  ག  -  ང  ཅ  ཆ  ཇ  -  > ཉ  ཊ  ཋ  ཌ  -  ཎ  ཏ  ཐ  ད  -  > ན  པ  ཕ  བ  -  མ  ཡ  > ར  ལ  >  -  ཝ  ཤ  ཥ  ས  ཧ }],
+brah     => [qw{ 𑀓  𑀔  𑀕  𑀖  𑀗  𑀘  𑀙  𑀚  𑀛  > 𑀜  𑀝  𑀞  𑀟  𑀠  𑀡  𑀢  𑀣  𑀤  𑀥  𑀦 -𑀷 𑀧  𑀨  𑀩  𑀪  𑀫  𑀬  𑀭 -𑀶 𑀮  𑀴  -𑀵 𑀯  𑀰  𑀱  𑀲  𑀳 }],
+telu     => [qw{ క  ఖ  గ  ఘ  ఙ  చ  ఛ  జ  ఝ  > ఞ  ట  ఠ  డ  ఢ  ణ  త  థ  ద  ధ  > న  ప  ఫ  బ  భ  మ  య  ర ఱ  ల  >  ళ  వ  శ  ష  స  హ }],
+knda     => [qw{ ಕ  ಖ  ಗ  ಘ  ಙ  ಚ  ಛ  ಜ  ಝ  > ಞ  ಟ  ಠ  ಡ  ಢ  ಣ  ತ  ಥ  ದ  ಧ  > ನ  ಪ  ಫ  ಬ  ಭ  ಮ  ಯ  ರ ಱ  ಲ  ಳ  ೞ  ವ  ಶ  ಷ  ಸ  ಹ }],
+sinh     => [qw{ ක  ඛ  ග  ඝ  ඞ  ච  ඡ  ජ  ඣ  > ඤ  ට  ඨ  ඩ  ඪ  ණ  ත  ථ  ද  ධ  > න  ප  ඵ  බ  භ  ම  ය  > ර  ල  >  ළ  ව  ශ  ෂ  ස  හ }],
+mlym     => [qw{ ക  ഖ  ഗ  ഘ  ങ  ച  ഛ  ജ  ഝ  > ഞ  ട  ഠ  ഡ  ഢ  ണ  ത  ഥ  ദ  ധ  ന -ഩ പ  ഫ  ബ  ഭ  മ  യ  ര റ  ല  ള  ഴ  വ  ശ  ഷ  സ  ഹ }],
+taml     => [qw{ க  -  -  -  ங  ச  -  ஜ  -  > ஞ  ட  -  -  -  ண  த  -  -  -  ந ன  ப  -  -  -  ம  ய  ர ற  ல  ள  ழ  வ  ஶ  ஷ  ஸ  ஹ }],
+mymr     => [qw{ က  ခ  ဂ  ဃ  င  စ  ဆ  ဇ  ဈ  ဉ ည  ဋ  ဌ  ဍ  ဎ  ဏ  တ  ထ  ဒ  ဓ  > န  ပ  ဖ  ဗ  ဘ  မ  ယ  > ရ  လ  ဠ  ၔ  ဝ  ၐ  ၑ  သ  ဟ }],
+khmr     => [qw{ ក  ខ  គ  ឃ  ង  ច  ឆ  ជ  ឈ  > ញ  ដ  ឋ  ឌ  ឍ  ណ  ត  ថ  ទ  ធ  > ន  ប  ផ  ព  ភ  ម  យ  > រ  ល  >  -  វ  ឝ  ឞ  ស  ហ }],
+thai     => [qw{ ก  ข  ค  ฆ  ง  จ  ฉ  ช  ฌ  > ญ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ  ต  ถ  ท  ธ  > น  ป  ผ  พ  ภ  ม  ย  > ร  ล  >  -  ว  ศ  ษ  ส  ห }],
+laoo     => [qw{ ກ  ຂ  -  ຄ  ງ  ຈ  ສ  ຊ  -  > ຍ  -  -  -  -  -  ຕ  ຖ  ທ  -  > ນ  ປ  ຜ  ຟ  ພ  ມ  ຢ  > ຣ  ລ  >  -  ວ  -  -  -  ຫ }],
+tglg     => [qw{ ᜃ  -  ᜄ  -  ᜅ  -  -  -  -  > -  -  -  -  -  -  ᜆ  -  ᜇ  -  > ᜈ  ᜉ  -  ᜊ  -  ᜋ  ᜌ  > ᜇ  ᜎ  >  -  -  -  -  ᜐ  ᜑ }],
index 2f8ae8e928369ef0141883e03cf66c4d7c20518a..e45bf5f4f4092f89f66b694e6f755defe5555966 100644 (file)
@@ -1,39 +1,39 @@
-hant     => [qw{.>Chinese              壹 貳 參 肆 伍 陸 柒 捌 玖 零 }],
-hans     => [qw{.>Chinese              一 二 三 四 五 六 七 八 九 〇 }],
-suzhou   => [qw{.>Hangzhou             〡 〢 〣 〤 〥 〦 〧 〨 〩   }],
-ethi     => [qw{.>Ethiopic             ፩ ፪ ፫ ፬ ፭ ፮ ፯ ፰ ፱   }],
-khmr     => [qw{.>Khmer                ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ០ }],
-arabindi => [qw{.>Arabic_-_Indic       ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٠ }],
-arabpers => [qw{.>Arabic_-_Indic_(Alt) ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۰ }],
-java     => [qw{.>Javanese             ꧑ ꧒ ꧓ ꧔ ꧕ ꧖ ꧗ ꧘ ꧙ ꧐ }],
-bali     => [qw{.>Balinese             ᭑ ᭒ ᭓ ᭔ ᭕ ᭖ ᭗ ᭘ ᭙ ᭐ }],
-sund     => [qw{.>Sundanese            ᮱ ᮲ ᮳ ᮴ ᮵ ᮶ ᮷ ᮸ ᮹ ᮰ }],
-talu     => [qw{.>New_Tai_Lue          ᧑ ᧒ ᧓ ᧔ ᧕ ᧖ ᧗ ᧘ ᧙ ᧐ }],
-lana     => [qw{.>Tai_Tham             ᪑ ᪒ ᪓ ᪔ ᪕ ᪖ ᪗ ᪘ ᪙ ᪐ }],
-lanahora => [qw{.>Tai_Tham_Hora        ᪁ ᪂ ᪃ ᪄ ᪅ ᪆ ᪇ ᪈ ᪉ ᪀ }],
-laoo     => [qw{.>Lao                  ໑ ໒ ໓ ໔ ໕ ໖ ໗ ໘ ໙ ໐ }],
-mlym     => [qw{.>Malayalam_-_മലയാളം   ൧ ൨ ൩ ൪ ൫ ൬ ൭ ൮ ൯ ൦ }],
-taml     => [qw{.>Tamil_-_தமிழ்         ௧ ௨ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯   }],
-cham     => [qw{.>Cham                 ꩑ ꩒ ꩓ ꩔ ꩕ ꩖ ꩗ ꩘ ꩙ ꩐ }],
-kali     => [qw{.>Kayah_Li             ꤁ ꤂ ꤃ ꤄ ꤅ ꤆ ꤇ ꤈ ꤉ ꤀ }],
-mymr     => [qw{.>Myanmar              ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၀ }],
-thai     => [qw{.>Thai_-_ไทย           ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ }],
-knda     => [qw{.>Kannada              ೧ ೨ ೩ ೪ ೫ ೬ ೭ ೮ ೯ ೦ }],
-telu     => [qw{.>Telugu               ౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯ ౦ }],
-tibt     => [qw{.>Tibetan              ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༠ }],
-lepc     => [qw{.>Lepcha               ᱁ ᱂ ᱃ ᱄ ᱅ ᱆ ᱇ ᱈ ᱉ ᱀ }],
-beng     => [qw{.>Bengali              ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ০ }],
-olck     => [qw{.>Ol_Chiki             ᱑ ᱒ ᱓ ᱔ ᱕ ᱖ ᱗ ᱘ ᱙ ᱐ }],
-saur     => [qw{.>Saurashtra           ꣑ ꣒ ꣓ ꣔ ꣕ ꣖ ꣗ ꣘ ꣙ ꣐ }],
-orya     => [qw{.>Oriya_-_ଓଡ଼ିଆ          ୧ ୨ ୩ ୪ ୫ ୬ ୭ ୮ ୯ ୦ }],
-guru     => [qw{.>Gurmukhi_-_ਪੰਜਾਬੀ     ੧ ੨ ੩ ੪ ੫ ੬ ੭ ੮ ੯ ੦ }],
-gujr     => [qw{.>Gujarati             ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૦ }],
-deva     => [qw{.>Devanagari           १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ० }],
-brahnumb => [qw{.>Brahmi               𑁒 𑁓 𑁔 𑁕 𑁖 𑁗 𑁘 𑁙 𑁚 - }],
-brah     => [qw{.>Brahmi               𑁧 𑁨 𑁩 𑁪 𑁫 𑁬 𑁭 𑁮 𑁯 𑁦 }],
-latn     => [qw{.>Arabic_(Western)     1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 }],
-latnlat  => [qw{.>Roman                Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ   }],
-teng     => [qw{.>Tengwar                        }],
-tlh      => [qw{.>Klingon                         }],
-osma     => [qw{.>Osmanya              𐒡 𐒢 𐒣 𐒤 𐒥 𐒦 𐒧 𐒨 𐒩 𐒠 }],
-brai     => [qw{.>Braille_[⠼+]         ⠁ ⠃ ⠉ ⠙ ⠑ ⠋ ⠛ ⠓ ⠊ ⠚ }],
+hant     => [qw{ 壹 貳 參 肆 伍 陸 柒 捌 玖 零 }],
+hans     => [qw{ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 〇 }],
+suzhou   => [qw{ 〡 〢 〣 〤 〥 〦 〧 〨 〩   }],
+ethi     => [qw{ ፩ ፪ ፫ ፬ ፭ ፮ ፯ ፰ ፱   }],
+khmr     => [qw{ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ០ }],
+arabindi => [qw{ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٠ }],
+arabpers => [qw{ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۰ }],
+java     => [qw{ ꧑ ꧒ ꧓ ꧔ ꧕ ꧖ ꧗ ꧘ ꧙ ꧐ }],
+bali     => [qw{ ᭑ ᭒ ᭓ ᭔ ᭕ ᭖ ᭗ ᭘ ᭙ ᭐ }],
+sund     => [qw{ ᮱ ᮲ ᮳ ᮴ ᮵ ᮶ ᮷ ᮸ ᮹ ᮰ }],
+talu     => [qw{ ᧑ ᧒ ᧓ ᧔ ᧕ ᧖ ᧗ ᧘ ᧙ ᧐ }],
+lana     => [qw{ ᪑ ᪒ ᪓ ᪔ ᪕ ᪖ ᪗ ᪘ ᪙ ᪐ }],
+lanahora => [qw{ ᪁ ᪂ ᪃ ᪄ ᪅ ᪆ ᪇ ᪈ ᪉ ᪀ }],
+laoo     => [qw{ ໑ ໒ ໓ ໔ ໕ ໖ ໗ ໘ ໙ ໐ }],
+mlym     => [qw{ ൧ ൨ ൩ ൪ ൫ ൬ ൭ ൮ ൯ ൦ }],
+taml     => [qw{ ௧ ௨ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯   }],
+cham     => [qw{ ꩑ ꩒ ꩓ ꩔ ꩕ ꩖ ꩗ ꩘ ꩙ ꩐ }],
+kali     => [qw{ ꤁ ꤂ ꤃ ꤄ ꤅ ꤆ ꤇ ꤈ ꤉ ꤀ }],
+mymr     => [qw{ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၀ }],
+thai     => [qw{ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ }],
+knda     => [qw{ ೧ ೨ ೩ ೪ ೫ ೬ ೭ ೮ ೯ ೦ }],
+telu     => [qw{ ౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯ ౦ }],
+tibt     => [qw{ ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༠ }],
+lepc     => [qw{ ᱁ ᱂ ᱃ ᱄ ᱅ ᱆ ᱇ ᱈ ᱉ ᱀ }],
+beng     => [qw{ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ০ }],
+olck     => [qw{ ᱑ ᱒ ᱓ ᱔ ᱕ ᱖ ᱗ ᱘ ᱙ ᱐ }],
+saur     => [qw{ ꣑ ꣒ ꣓ ꣔ ꣕ ꣖ ꣗ ꣘ ꣙ ꣐ }],
+orya     => [qw{ ୧ ୨ ୩ ୪ ୫ ୬ ୭ ୮ ୯ ୦ }],
+guru     => [qw{ ੨ ੩ ੪ ੫ ੬ ੭ ੮ ੯ ੦ }],
+gujr     => [qw{ ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૦ }],
+deva     => [qw{ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ० }],
+brahnumb => [qw{ 𑁒 𑁓 𑁔 𑁕 𑁖 𑁗 𑁘 𑁙 𑁚 - }],
+brah     => [qw{ 𑁧 𑁨 𑁩 𑁪 𑁫 𑁬 𑁭 𑁮 𑁯 𑁦 }],
+latn     => [qw{ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 }],
+latnlat  => [qw{ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ   }],
+teng     => [qw{           }],
+tlh      => [qw{            }],
+osma     => [qw{ 𐒡 𐒢 𐒣 𐒤 𐒥 𐒦 𐒧 𐒨 𐒩 𐒠 }],
+brai     => [qw{ ⠁ ⠃ ⠉ ⠙ ⠑ ⠋ ⠛ ⠓ ⠊ ⠚ }],
index 53d9b6397b79fa49e4bc295232ab5b015908ac1d..78e36b690ed565e0d68587a21c68a3721b372b63 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-latn     => [qw{.>Latin      a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z }],
-brai     => [qw{.>Braille    ⠁ ⠃ ⠉ ⠙ ⠑ ⠋ ⠛ ⠓ ⠊ ⠚ ⠅ ⠇ ⠍ ⠝ ⠕ ⠏ ⠟ ⠗ ⠎ ⠞ ⠥ ⠧ ⠺ ⠭ ⠽ ⠵ }],
-morse    => [qw{.>Morse      ‧‑ ‑‧‧‧ ‑‧‑‧ ‑‧‧ ‧ ‧‧‐‧ ‐‐‧ ‧‧‧‧ ‧‧ ‧‐‐‐ ‐‧‐ ‧‐‧‧ ‐‐
-                             ‐‧ ‐‐‐ ‧‐‐‧ ‐‐‧‐ ‧‐‧ ‧‧‧ ‐ ‧‧‐ ‧‧‧‐ ‧‐‐ ‐‧‧‐ ‐‧‐‐ ‐‐‧‧ }],
+latn     => [qw{ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z }],
+brai     => [qw{ ⠁ ⠃ ⠉ ⠙ ⠑ ⠋ ⠛ ⠓ ⠊ ⠚ ⠅ ⠇ ⠍ ⠝ ⠕ ⠏ ⠟ ⠗ ⠎ ⠞ ⠥ ⠧ ⠺ ⠭ ⠽ ⠵ }],
+morse    => [qw{ ‧‑ ‑‧‧‧ ‑‧‑‧ ‑‧‧ ‧ ‧‧‐‧ ‐‐‧ ‧‧‧‧ ‧‧ ‧‐‐‐ ‐‧‐ ‧‐‧‧ ‐‐
+                 ‐‧ ‐‐‐ ‧‐‐‧ ‐‐‧‐ ‧‐‧ ‧‧‧ ‐ ‧‧‐ ‧‧‧‐ ‧‐‐ ‐‧‧‐ ‐‧‐‐ ‐‐‧‧ }],
index 833408b0a5cf44d44d9149caa68caae5ecaecfff..0b6c4457003921c91a9349078cccc2aa7e0646ba 100644 (file)
@@ -1,15 +1,14 @@
-latn     => [   '.><a href="/latin">Latin</a>',
-             qw{             A > B  C G  D  > E  F  Y  VU W Z H  > -  I J K L M N > X  O  P >  - Q  R > S  T }],
-ital     => [qw{.>Old_Italic 𐌀 > 𐌁  > 𐌂  𐌃  > 𐌄  𐌅  >  >  𐌖 𐌆 𐌇  𐌈 𐌚  𐌉 𐌝 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 > 𐌎  𐌏  𐌐 >  𐌑 𐌒  𐌓 > 𐌔  𐌕 }],
-goth     => [qw{.>Gothic     𐌰 > 𐌱  𐌲 𐌾  𐌳  > 𐌴  𐍆  >  >  𐍅 𐌶 𐌷  𐌸 𐍈  > 𐌹 𐌺 𐌻 𐌼 𐌽 > -𐍇 𐌿 𐍀𐌵 >  - -𐍁 𐍂 > 𐍃  𐍄 }],
-copt     => [qw{.>Coptic     Ⲁ > Ⲃ  > Ⲅ  Ⲇ  > Ⲉ  >  >  >  Ⲩ Ⲍ Ⲏ  Ⲑ Ⲫ  > Ⲓ Ⲕ Ⲗ Ⲙ Ⲛ Ⲭ Ⲝ  Ⲟ  Ⲡ >  Ⲋ -  Ⲣ > Ⲥ  Ⲧ }],
-cyrl     => [qw{.>Cyrillic   А Б В  > Г  Д  Е Э  >  -Ѵ >  У З И -Ѳ Ф  І Ј К Л М Н Х -Ѯ О  П Ц  Ч -Ҁ Р Ш С  Т }],
-lyci     => [qw{.>Lycian     𐊀 𐊂 𐊃  > 𐊄  𐊅  > 𐊆  >  >  >  𐊇 𐊈 -  > 𐊉  > 𐊊 𐊋 𐊍 𐊎 𐊏 𐊐 𐊑  𐊒  𐊓 >  - 𐊔  𐊕 > 𐊖  𐊗 }],
-grek     => [qw{.>Greek      Α > Β  > Γ  Δ  > Ε  -Ϝ >  >  Υ Ζ Η  Θ Φ  Ι Ј Κ Λ Μ Ν Χ Ξ  Ο  Π > -Ϻ -Ϙ Ρ Σ -Ϲ Τ }],
-lydi     => [qw{.>Lydian     𐤠 > 𐤡  𐤢 𐤹  𐤣  > 𐤤  𐤥  𐤧  >  𐤰 - -  > 𐤱  > 𐤦 𐤨 𐤩 𐤪 𐤫 > -  𐤬  - >  𐤳 𐤲  𐤭 > 𐤮  𐤯 }],
-phnx     => [qw{.>Phoenician 𐤀 > 𐤁  > 𐤂  𐤃  > 𐤄  >  >  >  𐤅 𐤆 𐤇  > 𐤈  > 𐤉 𐤊 𐤋 𐤌 𐤍 > 𐤎  𐤏  𐤐 >  𐤑 𐤒  𐤓 > 𐤔  𐤕 }],
-samr     => [qw{.>Samaritan  ࠀ > ࠁ  > ࠂ  ࠃ  > ࠄ  >  >  >  ࠅ ࠆ ࠇ  > ࠈ  > ࠉ ࠊ ࠋ ࠌ ࠍ > ࠎ  ࠏ  ࠐ >  ࠑ ࠒ  ࠓ > ࠔ  ࠕ }],
-armi     => [qw{.>Aramaic    𐡀 > 𐡁  > 𐡂  𐡃  > 𐡄  >  >  >  𐡅 𐡆 𐡇  > 𐡈  𐡉 ꜜ 𐡊 𐡋 𐡌 𐡍 > 𐡎  𐡏  𐡐 >  𐡑 𐡒  𐡓 > 𐡔  𐡕 }],
-hebr     => [qw{.>Hebrew     א > ב  > ג  ד  > ה  >  >  ו  װ ז ח  > ט  י ײ כ ל מ נ > ס  ע  פ צ  ץ ק  ר > ש  ת }],
-syrc     => [qw{.>Syriac     ܐ > ܒ  > ܓ  ܕ  > ܗ  >  >  >  ܘ ܙ ܚ  > ܛ  ܝ ҩ ܟ ܠ ܡ ܢ > ܣ  ܥ  ܦ >  ܨ ܩ  ܪ > ܫ  ܬ }],
-arab     => [qw{.>Arabic     ﺍ > ﺏ  > ﺝ  د‌ذ ه ـ  >  >  >  ﻭ ﺯ ح‌خ ط ظ > ي ﻙ ﻝ ﻡ ﻥ > س  ع‌غ ﻑ ص  ض ﻕ  ﺭ > ش  ت‌ث }],
+latn     => [qw{ A > B  C G  D  > E  F  Y  VU W Z H  > -  I J K L M N > X  O  P >  - Q  R > S  T }],
+ital     => [qw{ 𐌀 > 𐌁  > 𐌂  𐌃  > 𐌄  𐌅  >  >  𐌖 𐌆 𐌇  𐌈 𐌚  𐌉 𐌝 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 > 𐌎  𐌏  𐌐 >  𐌑 𐌒  𐌓 > 𐌔  𐌕 }],
+goth     => [qw{ 𐌰 > 𐌱  𐌲 𐌾  𐌳  > 𐌴  𐍆  >  >  𐍅 𐌶 𐌷  𐌸 𐍈  > 𐌹 𐌺 𐌻 𐌼 𐌽 > -𐍇 𐌿 𐍀𐌵 >  - -𐍁 𐍂 > 𐍃  𐍄 }],
+copt     => [qw{ Ⲁ > Ⲃ  > Ⲅ  Ⲇ  > Ⲉ  >  >  >  Ⲩ Ⲍ Ⲏ  Ⲑ Ⲫ  > Ⲓ Ⲕ Ⲗ Ⲙ Ⲛ Ⲭ Ⲝ  Ⲟ  Ⲡ >  Ⲋ -  Ⲣ > Ⲥ  Ⲧ }],
+cyrl     => [qw{ А Б В  > Г  Д  Е Э  >  -Ѵ >  У З И -Ѳ Ф  І Ј К Л М Н Х -Ѯ О  П Ц  Ч -Ҁ Р Ш С  Т }],
+lyci     => [qw{ 𐊀 𐊂 𐊃  > 𐊄  𐊅  > 𐊆  >  >  >  𐊇 𐊈 -  > 𐊉  > 𐊊 𐊋 𐊍 𐊎 𐊏 𐊐 𐊑  𐊒  𐊓 >  - 𐊔  𐊕 > 𐊖  𐊗 }],
+grek     => [qw{ Α > Β  > Γ  Δ  > Ε  -Ϝ >  >  Υ Ζ Η  Θ Φ  Ι Ј Κ Λ Μ Ν Χ Ξ  Ο  Π > -Ϻ -Ϙ Ρ Σ -Ϲ Τ }],
+lydi     => [qw{ 𐤠 > 𐤡  𐤢 𐤹  𐤣  > 𐤤  𐤥  𐤧  >  𐤰 - -  > 𐤱  > 𐤦 𐤨 𐤩 𐤪 𐤫 > -  𐤬  - >  𐤳 𐤲  𐤭 > 𐤮  𐤯 }],
+phnx     => [qw{ 𐤀 > 𐤁  > 𐤂  𐤃  > 𐤄  >  >  >  𐤅 𐤆 𐤇  > 𐤈  > 𐤉 𐤊 𐤋 𐤌 𐤍 > 𐤎  𐤏  𐤐 >  𐤑 𐤒  𐤓 > 𐤔  𐤕 }],
+samr     => [qw{ ࠀ > ࠁ  > ࠂ  ࠃ  > ࠄ  >  >  >  ࠅ ࠆ ࠇ  > ࠈ  > ࠉ ࠊ ࠋ ࠌ ࠍ > ࠎ  ࠏ  ࠐ >  ࠑ ࠒ  ࠓ > ࠔ  ࠕ }],
+armi     => [qw{ 𐡀 > 𐡁  > 𐡂  𐡃  > 𐡄  >  >  >  𐡅 𐡆 𐡇  > 𐡈  𐡉 ꜜ 𐡊 𐡋 𐡌 𐡍 > 𐡎  𐡏  𐡐 >  𐡑 𐡒  𐡓 > 𐡔  𐡕 }],
+hebr     => [qw{ א > ב  > ג  ד  > ה  >  >  ו  װ ז ח  > ט  י ײ כ ל מ נ > ס  ע  פ צ  ץ ק  ר > ש  ת }],
+syrc     => [qw{ ܐ > ܒ  > ܓ  ܕ  > ܗ  >  >  >  ܘ ܙ ܚ  > ܛ  ܝ ҩ ܟ ܠ ܡ ܢ > ܣ  ܥ  ܦ >  ܨ ܩ  ܪ > ܫ  ܬ }],
+arab     => [qw{ ﺍ > ﺏ  > ﺝ  د‌ذ ه ـ  >  >  >  ﻭ ﺯ ح‌خ ط ظ > ي ﻙ ﻝ ﻡ ﻥ > س  ع‌غ ﻑ ص  ض ﻕ  ﺭ > ش  ت‌ث }],
index d71dba445eadc91c4ef934cc62173244195c9171..4187d017646eeed06060524eef0218c3ac90729a 100644 (file)
@@ -31,6 +31,67 @@ unless (exists $get{v}) {
        $glyphs->{digraph}--;
 }
 
+my %scriptname = (
+       arab     => 'Arabic',
+       armi     => 'Aramaic',
+       bali     => 'Balinese',
+       beng     => 'Bengali',
+       brah     => 'Brahmi',
+       cham     => 'Cham',
+       copt     => 'Coptic',
+       cyrl     => 'Cyrillic',
+       deva     => 'Devanagari',
+       ethi     => 'Ethiopic',
+       goth     => 'Gothic',
+       grek     => 'Greek',
+       gujr     => 'Gujarati',
+       guru     => 'Gurmukhi', # ਪੰਜਾਬੀ     ੧
+       hans     => 'Chinese',
+       hant     => 'Chinese',
+       hebr     => 'Hebrew',
+       ipa      => 'IPA',
+       iso      => 'ISO',
+       ital     => 'Old_Italic',
+       java     => 'Javanese',
+       kali     => 'Kayah_Li',
+       khmr     => 'Khmer',
+       knda     => 'Kannada',
+       lana     => 'Tai_Tham',
+       laoo     => 'Lao',
+       latn     => '<a href="/latin">Latin</a>',
+       lepc     => 'Lepcha',
+       lyci     => 'Lycian',
+       lydi     => 'Lydian',
+       mlym     => 'Malayalam', # മലയാളം   ൧
+       mymr     => 'Myanmar',
+       olck     => 'Ol_Chiki',
+       orya     => 'Oriya', # ଓଡ଼ିଆ
+       osma     => 'Osmanya',
+       phnx     => 'Phoenician',
+       samr     => 'Samaritan',
+       saur     => 'Saurashtra',
+       sinh     => 'Sinhala',
+       sund     => 'Sundanese',
+       syrc     => 'Syriac',
+       talu     => 'New_Tai_Lue',
+       taml     => 'Tamil', # தமிழ்         ௧
+       telu     => 'Telugu',
+       teng     => 'Tengwar',
+       tglg     => 'Baybayin',
+       thai     => 'Thai', # ไทย
+       tibt     => 'Tibetan',
+       tlh      => 'Klingon',
+
+       digits_latn     => 'Arabic_(Western)',
+       digits_latnlat  => 'Roman',
+       digits_brai     => 'Braille_[⠼+]',
+              arabindi => 'Arabic_-_Indic',
+              arabpers => 'Arabic_-_Indic_(Alt)',
+       digits_brahnumb => 'Brahmi',
+              lanahora => 'Tai_Tham_Hora',
+              suzhou   => 'Hangzhou',
+);
+
 for (
        [phnx => 'Phoenician'],
        [brah => 'Brahmi'],
@@ -43,7 +104,10 @@ for (
                printf "<p>Table data not found: <em>%s</em>.</p>\n", $! || $@;
                next;
        }
-       $glyphs->print($title => [ map { @$_ } grep { ref $_ eq 'ARRAY' } @table ]);
+       $glyphs->print($title => [map {
+               ref $_ eq 'ARRAY' ? @$_ : map { ".>$_" }
+                       $scriptname{$source.'_'.$_} || $scriptname{$_} || $_
+       } @table]);
 }
 
 :></div>